Om Cappella Cordialis

Cappella Cordialis är en stråkensemble i Göteborg, som har funnits sedan 1979. Den började som en kvartett, men växte efterhand och har nu ett 20-tal medlemmar. Namnet ”Cordialis” är tänkt att anspela på såväl hjärta som sträng. Cappella stavas med 2 p, eftersom det annars lär betyda ”liten get”. 

Medlemmarna består av lärare, musiklärare, läkare, en och annan professor och någon pensionerad musiker. Åldersspridningen är stor, vilket vi ser som en stor fördel. Ensemblen arbetar med olika dirigenter, vilka ofta medverkar som solister.


Stråkensemblen repeterar på söndagskvällar och framträder ofta med olika körer i Göteborg med omnejd. Nästan varje vår uppgår Cappella Cordialis i en större orkester, Cappella Summarum och spelar symfonimusik under Finn Rosengren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar